کارن اطلس

اطلاعات پایه

کارن اطلس

  • تامین کننده
  • وارد کننده
  • تهیه کننده

سانتریفوژ , رفرکتومتر , دستگاه خشک کننده گلوتن , رطوبت سنج , کیت , اکسیژن متر ,هدایت سنج, دستگاه مولتی متر,

سهروردی شمالی-کوچه تقوی -پلاک 44 واحد19

http://www.kapcolab.com